Los Principales Factores de Posicionamiento en Google

Sabies que hi ha més de 200 factors de classificació que Google té en compte a l’hora de decidir com posicionar un lloc web dins de les SERPs? En aquest article, ens centrarem en els principals factors de posicionament a Google a l’hora d’organitzar les vostres cerques.

Tenint això en compte aquestes xifres, pot ser força descoratjador per als propietaris de negocis i pàgines web tractar d’optimitzar un lloc per a tots aquests diferents factors de classificació. Per sort, no tothom té la mateixa importància.

En comprendre’ls, podràs elaborar una estratègia de SEO sòlida que ajudarà a fer que el teu lloc web ocupi una posició privilegiada.

Tipus de factors de posicionament a Google

A causa de l’enorme quantitat de factors que influeixen en el rànquing de les SERP, és molt habitual trobar-los classificats segons l’àmbit a què es refereixen.

Seguidament comentarem en profunditat els diferents aspectes:

Factors de domini

Com el mateix nom indica, els factors de domini són els que fan referència al propi nom de domini i la seva estructura.

Encara que ja no són tan rellevants com abans, encara tenen una gran influència en el rànquing d’un lloc web, per la qual cosa és important tenir-los en compte a l’hora de triar un nom de domini i configurar els servidors DNS.

Alguns dels factors més importants del domini són la seva antiguitat, si hi ha concordança de paraules clau, i l’extensió (per exemple, si es tracta d’un domini .es o .com).

Factors de pàgina

Els factors de pàgina són els que fan referència a les pàgines individuals d’un lloc web i a la seva estructura.

Alguns dels factors de pàgina més importants són temps de càrrega de la pàgina, les etiquetes canòniques, els errors en HTML i l’arquitectura del lloc.

Finalment, cal esmentar que Google cada vegada dóna més importància a la optimització per a mòbils, especialment des de la inclusió de les seves directrius sobre les Core Web Vitals.

Factor de l’ús de les dades estructurades (rich snippets)

Els llocs que utilitzen dades estructurades en el codi obtenen prioritat en els rànquings de Google, ja que es tradueixen a fragments enriquits (rich snippets) a les pàgines de resultats de cerca (SERP) per la qual cosa milloren l’eficiència de les mateixes.

En aquest sentit, és difícil determinar les raons que expliquen aquesta tendència, ja que no se sap si es tracta de factors de classificació (Google no ho confirma) així com si simplement generen més clics i trànsit.

Factors del contingut

Els factors de contingut són els que fan referència al contingut real d’un lloc web. És a dir, als textos i imatges que hi ha dins del mateix.

Alguns dels factors de contingut més importants són l’ús de paraules clau, la indexació semàntica latent (LSI) i la llegibilitat.

També és important tenir en compte la longitud del contingut, així com si s’actualitza regularment.Des dels últims canvis en l’algoritme Google utilitza un sistema conegut com a DF*IDF, que permet analitzar les paraules clau i el contingut en el seu context, i aquest és un factor de posicionament fonamental avui dia.

El certificat SSL i el protocol HTTPS

Google, el 2014, va comunicar la possibilitat d’incorporar entre els seus factors de posicionament l’ús del protocol HTTPS.

A banda de beneficiar al SEO, aquest factor suposa una mostra de seguretat per a l’usuari i de credibilitat de la pàgina.

La reputació d’un lloc web

Els factors de reputació són els que es refereixen a la manera com un lloc web és percebut pels usuaris, així com per altres llocs web.

Alguns dels factors de reputació més importants són els backlinks, els senyals socials i les ressenyes.

També cal esmentar que Google utilitza un sistema conegut com a PageRank per mesurar la qualitat dels enllaços que apunten a un lloc web.

Com podeu veure, l’algoritme de posicionament de Google es fixa en multitud de factors diferents per escollir quines pàgines apareixen primer a les SERPs. Si vols aparèixer entre els primers resultats, és fonamental no descuidar-ne cap.

Les cerques locals

Amb les cerques locals apareix el Local Pack a les SERP, fet que suposa un caseller on apareixen els tres primers resultats a nivell geolocalitzat.

Dins d’aquestes cerques, la prioritat de Google se centra en els negocis que estan inscrits a Google My Business, per sobre de la classificació obtinguda de les pàgines web i que només apareix darrere del Local Pack.Per tal de ranquejar aquests negocis, el cercador de Google usa tres factors de posicionament que són específics per al SEO local:

  • La rellevància del negoci pel que fa a la paraula clau que l’usuari ha inserit.
  • El posicionament, el prestigi del negoci i la seva popularitat tant a Internet com a fora.
  • La proximitat de l’empresa davant de la cerca de l’usuari o respecte al terme de cerca.

La rapidesa en la càrrega de dades

Google ja va anunciar la inclusió sobre aquest criteri a l’algoritme de cerca per a ordinadors de sobretaula així com el 2018 el va incorporar als de mòbil.

Actualment, per a Google la velocitat de càrrega representa també un dels elements fonamentals per a la classificació.

Actualitzacions de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web, de no actualitzar-se ni millorar-se, aniran perdent posicionament. En aquest sentit, sense necessitat de modificar l’URL, és convenient actualitzar les pàgines publicades per tal d’expandir els continguts.

A les capçaleres H2 i H3 són ideals a l’hora de ressaltar keywords igual que passa amb els camps semàntics. Es recomana no renunciar-hi.

Sitemap o mapa del lloc

És un fitxer amb informació del lloc web i que els motors de cerca llegiran a la recerca d’un rastreig òptim.

Quan més gran sigui el nombre d’enllaços existents en una web, hi haurà un rastreig molt menys efectiu i pobre, de manera que una bona tàctica de SEO consisteix a no sobrepassar els 10.000 enllaços en una pàgina web alhora i seleccionar la traça en aquelles més rellevants per a l’usuari.

Les metadescripcions

Pel que fa a les meta descripcions, convé tenir-les en compte. Funcionen molt bé encara que diguin que és un clàssic.

Proveu que ser competent en l’ús de les paraules clau influeix considerablement en els termes de la indexació.

Continguts a les xarxes socials

Les persones que comparteixen continguts a les xarxes socials representen un altre indici que n’indica el valor.

Des de Google asseguren que aquests shares ja no són un factor directe de classificació.

De tota manera, és clar que les pàgines que obtenen els principals beneficis generalment en tenen un gran nombre.

Això és degut principalment al fet que quan un contingut es comparteix, hi ha més gent que el veu i opta per enllaçar-lo.Per tant, un major nombre d’accions a les xarxes socials augmenta el posicionament als cercadors, encara que sigui de forma indirecta.

SEO tècnic

Encertar des del punt de vista del codi constitueix un dels punts de l’optimització dels continguts orientats a obtenir un millor posicionament orgànic als cercadors.Vegem alguns exemples:

L’ús de paraules clau per als títols de les pàgines i els encapçalats H1.

Utilitzeu etiquetes de capçalera per mostrar la jerarquia del contingut. Si el títol té format h1, utilitzeu h2 o h3 per als subtítols.

Atorguem al contingut de la pàgina una estructura coherent d’acord amb la jerarquia del contingut.

Amb això contribuirem que Google sàpiga interpretar molt millor el nostre contingut així com els conceptes considerats rellevants.

A les etiquetes ALT de les imatges no s’han de fer servir les paraules clau perquè es vegi que són rellevants en relació amb el contingut en qüestió, combinant alguna paraula clau i una descripció original per a la imatge.

Conclusions

Els principals factors de posicionament a Google difícilment consisteixen en els darrers canvis, tendències o novetats.

Fem el possible per crear contingut amb què la gent se senti atreta, augmentin el temps a la pàgina, i proporcioneu una bona experiència d’usuari a més de demostrar a Google que és el millor resultat possible en una cerca.

Similar Posts