Avís legal

Aquest lloc web: (www.nextweb.cat) és gestionat i pertany a Gustavo Caprín amb número de DNI: 43588386-M i Òscar Mollon amb número de DNI: 46960780-R.

Als efectes establerts en la Llei de Serveis de la Societat de la informació, s’estableix així mateix com a adreça de contacte el següent correu electrònic: info@nextweb.cat

 

  1. GENERAL

L’ús de aquest lloc Web, així com el de tots els Continguts facilitats en ella està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.

1.1. La utilització de la pàgina web Web és gratuïta i assigna automàticament la condició d’Usuari, implicant d’aquesta manera la plena aprovació d’aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions i/o altres avisos legals pertinents estaran disponibles en el lloc web i s’entendran vigents des de la seva publicació en la mateixa.

1.2. Determinats Continguts o Serveis oferts en el lloc web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a la disposició de tots els usuari, els quals poden complementar o substituir aquestes Condicions Generals pel que fa a l’ús del servei concret al que es refereixin.

  1. CONTINGUT

Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

2.1 Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, modificar, editar o transformar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits pel titular o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si escau.

2.2 Reproduir o copiar per a l’ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.

2.3 Extreure i/o reutilitzar una part substancial o la totalitat dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que a través d’aquesta web es posin a la disposició dels Usuaris.

  1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

3.1. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per compte propi i risc. El titular de la web no garanteix que el site es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de malware. En conseqüència, el lloc web i els seus Continguts són proveïts “tal com estan” sense cap garantia, implícites o expresses, quedant clar que, ni el titular de la pàgina, ni els seus socis, empleats, col·laboradors o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o Serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL O INTEL·LECTUAL

4.1. Tots els continguts d’aquest lloc web íntegrament, ja siguin fitxers, imatges, textos, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva arquitectura i disseny, la forma i selecció de presentació dels continguts implementats en el mateix, i els programes d’escriptori necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, que l’Usuari ha de respectar.

4.2. S’autoritza la reproducció temporal i l’emmagatzematge d’algun o alguns dels Continguts inclosos en el lloc web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la Web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular.

  1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable, el titular informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter Personal, sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en el lloc web, a l’enllaç de “Protecció de Dades”.

  1. MODIFICACIONS

 

6.1 El titular es reserva el dret d’editar o modificar qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d’ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de la mateixa pàgina web.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

7.1. Les presents Condicions Generals d’utilització de la Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i el titular, es regiran per la legislació espanyola.

Abrir chat
Hola! 😊 En qué podemos ayudarte?